Doprava zdarma do Balíkovny za nákup od 1 500,00 kč
Bezpečné nakupování
Idosell security badge

Obchodní podmínky

§ 1. Definice

 1. Pravidla – tento Řád, upřesňující pravidla pro uzavírání kupních smluv na dálku prostřednictvím Internetového obchodu, pravidla pro plnění těchto smluv, práva a povinnosti smluvních stran kupní smlouvy na dálku a pravidla pro reklamační řízení. V rozsahu služeb poskytovaných elektronicky jsou Řádem předpisy uvedené v Čl. 8 zákona o poskytování elektronických služeb.
 2. Zákazník - fyzická osoba způsobilá k právním úkonům v plném rozsahu, právnická osoba nebo organizační složka bez právní subjektivity, které zákon přiznává právní způsobilost, která uzavře s Prodávajícím Smlouvu o prodeji na dálku.
 3. Spotřebitel – fyzická osoba uzavírající s podnikatelem právní obchod, který přímo nesouvisí s jeho obchodní nebo profesní činností.
 4. Fyzický podnikatel - fyzická osoba, která uzavírá kupní smlouvu na dálku přímo související s její podnikatelskou činností, pokud z obsahu této smlouvy vyplývá, že pro tuto osobu nemá odborný charakter, zejména z předmětu činnosti vykonávané její podnikatelské činnosti, zpřístupněné na základě ustanovení o Centrální evidenci a informacích o hospodářské činnosti.
 5. Podnikatel - fyzická osoba, právnická osoba nebo organizační složka, která není právnickou osobou, které zákon přiznává způsobilost k právním úkonům, podnikající nebo odbornou činnost vlastním jménem.
 6. Prodejce:
  NATURAWIT SP. K.,
  tel. (žádný pro zemi Česká republika),
  info@naturawit.cz,
  DIČ CZ686084481,
  IČO 522887387.
 7. Adresa sídla prodávajícího:
  LILIOWA 9,
  57-350 KUDOWA-ZDRÓJ.
 8. Internetový obchod – webová stránka provozovaná Prodávajícím, dostupná na následujících elektronických adresách: www.naturawit.cz, jejímž prostřednictvím Zákazník může získat informace o Zboží a jeho dostupnosti a zakoupit Zboží nebo si objednat poskytnutí služby.
 9. Smlouva o prodeji na dálku – smlouva o prodeji Zboží/smlouva o poskytování digitální služby nebo digitálního obsahu (pokud existuje), uzavřená prostřednictvím internetového obchodu.
 10. Zboží – movitá věc, kterou si zákazník může zakoupit v internetovém obchodě.
 11. Digitální služba – služba, která spotřebiteli umožňuje:
  1. produkce, zpracování, ukládání nebo přístup k datům v digitální podobě;
  2. společné používání dat v digitální podobě, která byla odeslána nebo vytvořena spotřebitelem nebo jinými uživateli této služby;
  3. jiné formy interakce využívající data.
 12. Digitální obsah – data vytvořená a doručená v digitální podobě.
 13. Zásady ochrany osobních údajů a souborů cookie internetového obchodu – dokument specifikující podrobná pravidla pro zpracování osobních údajů a používání souborů cookie. Zásady ochrany osobních údajů a souborů cookie tvoří přílohu č. 3 nařízení a jsou k dispozici na adrese https://www.naturawit.cz/cze-privacy-and-cookie-notice.html.
 14. Trvalé médium – znamená materiál nebo nástroj umožňující zákazníkovi nebo prodávajícímu uchovávat informace jemu osobně adresované způsobem, který umožňuje přístup k informacím v budoucnu po přiměřenou dobu k účelům, pro které jsou tyto informace poskytovány a které umožňují obnovit uložené informace beze změny, zejména e-mail.
 15. Elektronický objednávkový formulář – elektronický objednávkový postup poskytovaný prodávajícím kupujícímu.
 16. Elektronický formulář pro vrácení zboží – postup elektronického vrácení zboží poskytnutý prodávajícím kupujícímu; k dispozici na https://www.naturawit.cz/returns-open.php.
 17. Elektronický reklamační formulář – elektronický postup podání reklamace poskytovaný Prodávajícím Kupujícímu; k dispozici na https://www.naturawit.cz/rma-open.php.
 18. Odeslání objednávky – potvrzení objednávky zákazníkem kliknutím na tlačítko „Objednat a zaplatit“, považováno za závazné prohlášení o vůli zákazníka uzavřít smlouvu o prodeji na dálku s prodávajícím.
 19. Účet – soubor dat uložených v internetovém obchodě a v IT systému prodávajícího o daném zákazníkovi a jím zadaných objednávkách a uzavřených dohodách o prodeji na dálku, pomocí kterých může zákazník zadávat objednávky , jakož i ve vhodnou dobu - zrušit nebo upravit a uzavřít smlouvy o prodeji na dálku.
 20. Názor objednávkové služby nebo názor na jednotlivé Zboží - subjektivní výroky a hodnocení udělované ve formě hvězdiček od 1 do 5.
 21. Objednávka předplatného – objednávka vytvořená automaticky jako součást předplatného.
 22. Předplatné – elektronická služba umožňující automatické vytváření objednávek předplatného pro konkrétní Zboží v souladu s opakovatelností zvolenou Zákazníkem, aniž by bylo nutné vyvolávat samostatné objednávky až do konce Předplatného.
 23. Opakující se platby – jedná se o platby prováděné automaticky v určitých cyklech, které se používají k platbě za objednávky předplatného. Realizováno na základě souhlasu uděleného Kupujícím při zahájení Předplatného

§ 2. Obecná ustanovení

 1. Druhy a rozsah služeb poskytovaných elektronicky:
  1. uzavření online prodejních smluv – týkajících se zboží prodávaného v internetovém obchodě,
  2. pravidla pro registraci a používání účtu v internetovém obchodě,
  3. přidávání názorů, komentářů a hodnocení – zákazník může ke své objednávce přidat názor nebo komentář,
  4. zasílání e-mailů, ve kterých Prodávající potvrzuje přijetí objednávky, případné přijetí platby, přijetí objednávky ke zpracování.
 2. Používání internetového obchodu je možné za předpokladu, že IT systém používaný zákazníkem splňuje následující minimální technické požadavky:
  1. Internetové prohlížeče v aktuální verzi, např.:
   • Firefox
   • Chrome
   • Microsoft Edge
  2. jakýkoli program pro prohlížení souborů PDF.
 3. Obsah umístěný na webových stránkách Internetového obchodu, včetně popisu Zboží a cen, představuje výzvu k uzavření smlouvy ve smyslu čl. 71 občanského zákoníku.
 4. Prodejce zpřístupňuje tyto předpisy a přílohy prostřednictvím odkazu na domovské stránce před, během a po uzavření smlouvy o prodeji na dálku. Kupující si jej může stáhnout a vytisknout.
 5. Za účelem zajištění bezpečnosti přenosu zpráv a údajů v souvislosti s poskytovanými službami přijímá Internetový obchod technická a organizační opatření přiměřená úrovni zabezpečení poskytovaných služeb, zejména opatření k zamezení neoprávněným osobám získávání a úprava osobních údajů zasílaných na internetu.

§ 3. Objednávky

 1. V internetovém obchodě můžete zadat objednávku prostřednictvím účtu nebo zvolit možnost nákupu bez registrace, v takovém případě je vytvořen interní účet, na jehož základě si zákazník může vytvořit účet. Interní účet je udržován, dokud nejsou data smazána ze systému nebo dokud není Účet zablokován.
 2. Nákup se provádí vyplněním elektronického formuláře objednávky dostupného na webu online obchodu. Vybrané Zboží se vybírá přidáním do košíku. V elektronickém objednávkovém formuláři je mimo jiné uvedeno: jaké Zboží, za jakou cenu a v jakém množství chce Zákazník objednat na jím určené místo. Zákazník podnikne příslušné technické kroky na základě zobrazených zpráv.
 3. Poté, co zákazník poskytne všechny potřebné údaje, se zobrazí souhrn zadané objednávky. V souhrnu objednávky budou uvedeny informace týkající se: identifikačních údajů prodávajícího, předmětu objednávky, jednotkové a celkové ceny objednaného zboží, včetně nákladů na dodání a případných dalších nákladů, zvoleného způsobu platby, zvoleného způsobu doručení, dodací lhůta a náklady.
 4. Internetový obchod neprovádí velkoobchodní prodej. Objednávka zadaná jedním zákazníkem na více než tři produkty může být zrušena nebo zpracována za podmínek navržených internetovým obchodem.
 5. Je-li předmětem smlouvy dodávka Digitálního obsahu nebo Digitálních služeb, které nejsou zaznamenány na hmotném nosiči, nebo služby poskytované elektronicky nebo na dálku – Spotřebitel vyjadřuje následující souhlas v dodatečném zaškrtávacím políčku potřebném k zadání objednávky a umístění na elektronickém objednávkovém formuláři: „Souhlasím s poskytováním digitálního obsahu, který není zaznamenán na hmotném nosiči, nebo se zahájením poskytování služby před uplynutím 14 dnů ode dne uzavření smlouvy a beru na vědomí ztrátu práva na odstoupení od smlouvy." Prodávající potvrdí přijetí výše uvedeného. souhlas e-mailem.
 6. Pro zadání Objednávky je nutné poskytnout osobní údaje označené v elektronickém objednávkovém formuláři jako povinné, přijmout obsah Pravidel a odeslat objednávku stisknutím tlačítka „Objednávám a platím“.
  1. Odesláním elektronického objednávkového formuláře zákazníkem je prodávajícímu předložena nabídka na uzavření kupní smlouvy na zboží, které je předmětem Objednávky, v souladu s obsahem těchto Pravidel.
  2. Poté, co zákazník odešle elektronický objednávkový formulář, obdrží zákazník e-mail potvrzující přijetí objednávky (spolu s individuálním číslem objednávky), který obsahuje konečné potvrzení všech důležitých prvků objednávky.
  3. Smlouva o prodeji na dálku je považována za uzavřenou okamžikem potvrzení realizace objednávky (změna stavu objednávky na zpracovávanou), což představuje prohlášení prodávajícího o přijetí nabídky uvedené v bodě. 6 výše.
  4. Dokud prodejce nezačne zpracovávat objednávku:
   1. Zákazník může svou objednávku změnit pomocí technického řešení dostupného na stránce elektronického objednávkového formuláře a znovu vyplnit celou cestu objednávky. Objednávka se mění zadáním nové, která nahradí dříve zadanou. Případně je platba provedená Zákazníkem zúčtována na základě nové objednávky a v případě přeplatku je vrácena na bankovní účet, ze kterého byla platba provedena.
   2. Zákazník může svou objednávku zrušit výběrem možnosti „zrušit objednávku“ dostupné na stránce elektronického formuláře objednávky.
  5. Pokud zákazník zruší objednávku, prodejce vrátí přijatou platbu do 3 pracovních dnů. Vrácení peněz bude provedeno pomocí stejné platební metody, kterou použil zákazník.
  6. Doba zpracování objednávky (doba do odeslání) je obvykle 1 pracovní den, ve výjimečných situacích ne déle než 10 pracovních dnů od data uzavření smlouvy.

§ 4. Platba

 1. Internetový obchod nabízí možnost provádění plateb formou platby předem, na dobírku (s platbou na účet po doručení). Možnost odložené platby je možná v situacích individuálně dohodnutých s prodávajícím.
 2. Platbu za zboží lze provést způsobem zvoleným při zadávání objednávky na elektronickém objednávkovém formuláři.
 3. Aktuálně dostupné platební metody ve formě plateb předem v internetovém obchodě jsou dostupné na adrese https://www.naturawit.cz/cze-payments.html.

§ 5. Doručení

 1. Doručení zboží je omezeno na území Polské republiky a probíhá na adresu uvedenou zákazníkem při zadávání objednávky
 2. V elektronickém objednávkovém formuláři si zákazník vybere způsob doručení zaškrtnutím provedeného výběru.
 3. Doručení probíhá v souladu s očekávaným časem nákupního procesu v závislosti na zvolené formě doručení.
 4. Při přebírání zásilky vždy zkontrolujte stav a obsah zásilky. Pokud obal jeví známky poškození nebo otevření, nebo je obsah zásilky poškozen, zásilku nepřebírejte a sepište v přítomnosti doručovatele škodní protokol.
 5. Pokud si zákazník zboží nevyzvedne, v důsledku čehož bude zboží vráceno prodávajícímu, může prodávající od kupní smlouvy odstoupit poté, co zákazníka vyzve k plnění smlouvy v e-mailu uvedeném v nákupním procesu. Odstoupení od smlouvy se děje podáním prohlášení Zákazníkovi ve formě e-mailové zprávy.
 6. V situaci uvedené v bodě 5 je Prodávající povinen neprodleně vrátit Zákazníkovi platbu přijatou za Zákazníkem zakoupené Zboží.
 7. Aktuálně dostupné způsoby doručení v online obchodě jsou k dispozici na adrese https://www.naturawit.cz/cze-delivery.html.

§ 6. Odstoupení od smlouvy – elektronický formulář pro vrácení

 1. Spotřebitel, který uzavřel smlouvu o prodeji na dálku, může od ní odstoupit bez uvedení důvodu do 14 dnů. V případě odstoupení od kupní smlouvy na dálku se smlouva považuje za neuzavřenou.
 2. Právo na odstoupení od smlouvy za podmínek uvedených v odstavcích 6 a 7 těchto Pravidel se vztahuje i na fyzické podnikatele. Pokud je Spotřebitel uveden v odstavcích 6 a 7 těchto Pravidel, rozumí se tím také Fyzická osoba – podnikatel.
 3. V případě odstoupení od smlouvy nese Spotřebitel pouze přímé náklady na vrácení Zboží.
 4. Prohlášení spotřebitele musí jasně vyjadřovat jeho vůli odstoupit od smlouvy, zejména spotřebitel může:
  1. použijte elektronický formulář pro vrácení, který je k dispozici na webových stránkách internetového obchodu: https://www.naturawit.cz/returns-open.php.
  2. odstoupit od smlouvy prostřednictvím formuláře pro odstoupení od smlouvy, který je přílohou 2 – zasláním na e-mailovou adresu nebo do sídla prodávajícího.
  3. Prodávající neprodleně potvrdí na trvanlivém médiu skutečnost, že přijal prohlášení o odstoupení od smlouvy podané způsobem uvedeným v bodech 1 a 2.
 5. Aby byla lhůta dodržena, stačí zaslat prohlášení před jejím uplynutím.
 6. Lhůta pro odstoupení od smlouvy začíná běžet:
  1. u smlouvy, při jejímž plnění prodávající odevzdá věc, je povinen převést její vlastnické právo - od Spotřebitele nebo jím určené třetí osoby jiné než dopravce přebírající zboží, a v případě, že smlouvu, která:
   1. zahrnuje mnoho položek, které jsou dodávány samostatně, v dávkách nebo po částech – od převzetí poslední položky, šarže nebo části;
   2. spočívá v pravidelném doručování položek po stanovenou dobu – od převzetí první položky;
  2. u ostatních smluv - ode dne uzavření smlouvy.
 7. Formulář pro prohlášení o odstoupení od smlouvy (Příloha č. 2 těchto Pravidel) a informace o uplatnění práva na odstoupení od smlouvy (Příloha č. 1 těchto Pravidel) jsou poskytovány v elektronické podobě.
 8. V případě odstoupení od smlouvy o dodávce Digitálního obsahu nebo Digitální služby může Prodávající zabránit Spotřebiteli v dalším užívání Digitálního obsahu nebo Digitální služby, zejména tím, že Spotřebiteli znemožní přístup k Digitálnímu obsahu, resp. Digitální služba.
 9. V případě odstoupení od Smlouvy o dodávce digitálního obsahu nebo digitální služby je spotřebitel povinen přestat tento digitální obsah nebo digitální službu používat a zpřístupňovat je třetím stranám.
 10. Právo na odstoupení od kupní smlouvy na dálku se nevztahuje na smlouvy uvedené v čl. 38 zákona ze dne 30. května 2014 (Sbírka zákonů z roku 2019, položka 134) o právech spotřebitelů, mvč. Uspořádat:
  1. za poskytování služeb, za které je Spotřebitel povinen zaplatit cenu, pokud Prodávající službu plně provedl s výslovným a předchozím souhlasem Spotřebitele, který byl před zahájením poskytování informován, že poté, co Prodávající dokončil službu, ztratí právo na odstoupení od smlouvy a přijal, že toto je pro vaši informaci.
  2. ve kterém cena nebo odměna závisí na výchylkách finančního trhu, které nemá podnikatel pod kontrolou a které mohou nastat před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy;
  3. jehož předmětem je neprefabrikovaný předmět vyrobený podle specifikací spotřebitele nebo sloužící k uspokojení jeho individuálních potřeb;
  4. jehož předmětem je věc dodávaná v uzavřeném obalu, kterou nelze po otevření zásilky vrátit z důvodu ochrany zdraví nebo z hygienických důvodů, pokud byla zásilka po doručení otevřena;
  5. jejichž předmětem jsou zvukové nebo obrazové záznamy nebo počítačové programy dodávané v uzavřeném obalu, pokud byl balíček po doručení otevřen;
  6. za dodání Digitálního obsahu nedodaného na hmotném nosiči, za který je Spotřebitel povinen zaplatit cenu, pokud Prodávající zahájil poskytování s výslovným a předchozím souhlasem Spotřebitele, který byl před zahájením poskytování ustanovení, že poté, co prodávající dokončí poskytnutí, ztratí právo na odstoupení od smlouvy a vzal to na vědomí;
  7. jejíž předmětem je věc, která se rychle kazí nebo má krátkou dobu použitelnosti, a jejím předmětem jsou věci, které jsou po dodání svou povahou neoddělitelně spojeny s jinými věcmi;
  8. pro doručování novin, periodik nebo časopisů, s výjimkou smluv o předplatném;
  9. uzavřeno veřejnou dražbou;
  10. pro poskytování ubytovacích služeb pro jiné než bytové účely, přepravu zboží, pronájem automobilů, stravování, služby související s rekreací, zábavou, sportovními nebo kulturními akcemi, pokud je ve smlouvě určen den nebo období poskytování služby;
  11. ve kterém jsou předmětem služby alkoholické nápoje, jejichž cena byla sjednána při uzavření kupní smlouvy a k jejichž dodání může dojít až po 30 dnech a jejichž hodnota závisí na výchylkách trhu, na nichž podnikatel nemá žádnou kontrolu;

§ 7. Účinky odstoupení od smlouvy

 1. Prodávající do 14 dnů ode dne doručení prohlášení o odstoupení od smlouvy o prodeji zboží vrátí spotřebiteli všechny platby, které uhradil, včetně nákladů na dodání odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží. prodejce.
  1. Vrácení peněz bude provedeno pomocí stejné platební metody, kterou používá spotřebitel.
  2. Pokud spotřebitel použije k uplatnění práva na odstoupení od smlouvy elektronický formulář pro vrácení, budou mu finanční prostředky vráceny zvoleným způsobem a na bankovní účet uvedený spotřebitelem.
  3. Pokud prodávající nenabídl, že si zboží od spotřebitele vyzvedne sám, může zadržet vrácení plateb přijatých od spotřebitele, dokud zboží neobdrží zpět nebo dokud spotřebitel neprokáže jeho zaslání zpět, v závislosti na tom, která událost nastane první.
 2. Prodávající může spotřebiteli nabídnout, že si věc vyzvedne sám. Pokud však prodávající takový návrh nepodá, měl by spotřebitel vrátit věc prodávajícímu (nebo osobě pověřené prodávajícím k jejímu vyzvednutí) neprodleně, nejpozději však do 14 dnů ode dne, kdy odstoupil od smlouvy. smlouva. Pro dodržení lhůty stačí vrátit věci před jejím uplynutím. Zboží, které Spotřebitel vrací, zašlete na adresu sídla Prodávajícího.
 3. Spotřebitel je odpovědný za snížení hodnoty Zboží vyplývající z jeho používání způsobem, který jde nad rámec toho, co je nezbytné ke zjištění povahy, vlastností a fungování Zboží.
 4. Právo spotřebitele na odstoupení od smlouvy je vyloučeno v případě:
  1. smlouva, ve které je předmětem služby zboží, které se rychle kazí nebo má krátkou trvanlivost;
  2. smlouva, ve které je předmětem služby Zboží dodané v uzavřeném obalu, které po otevření obalu nelze vrátit z důvodu ochrany zdraví nebo z hygienických důvodů, pokud byl obal otevřen po dodání;
  3. smlouva, ve které jsou předmětem služby Produkty, které jsou po dodání svou povahou neoddělitelně spojeny s jinými věcmi;
  4. smlouva uzavřená veřejnou dražbou;
 5. Spotřebitel nemůže odstoupit od smlouvy, pokud je digitální obsah nebo digitální služba poskytnuta výměnou za platbu ceny a nesoulad digitálního obsahu nebo digitální služby se smlouvou je nepodstatný.
 6. Prodávající může požadovat vrácení hmotného nosiče, na kterém byl digitální obsah dodán, do 14 dnů ode dne doručení prohlášení spotřebitele o odstoupení od smlouvy. Spotřebitel nosiče neprodleně a na náklady Prodávajícího vrátí.
 7. Prodejce je povinen vrátit cenu pouze v části odpovídající Obsahu nebo Digitální službě, která je v rozporu se smlouvou a povinnost poskytnout Digitální obsah nebo Digitální službu odpadla v důsledku odstoupení od smlouvy.

§ 8. Stížnost

 1. Stížnost týkající se vady Zboží nebo nesouladu Zboží s uzavřenou Smlouvou o prodeji na dálku lze podat:
  1. prostřednictvím elektronického formuláře stížnosti;
  2. písemně na adresu sídla prodávajícího nebo e-mailem na adresu info@naturawit.cz.
 2. V oznámení by měla být uvedena vada, o které se kupující domnívá, že zboží má, požadavky vůči prodávajícímu, a pokud je to možné, zdokumentovat vadu a poskytnout doklad o zakoupení zboží v internetovém obchodě. Prodávající je povinen odpovědět na reklamaci do 14 dnů ode dne jejího obdržení. Pokud se ve výše uvedené lhůtě neozve, má se za to, že reklamaci přijal. Prodávající poskytne odpověď na reklamaci kupujícímu písemně nebo na trvanlivém médiu.
 3. Kroky, které musí Kupující učinit pro uplatnění reklamace, včetně způsobu doručení reklamovaného Zboží Prodávajícímu, jsou uvedeny v jednotlivých fázích Elektronického reklamačního formuláře.
 4. Pokud Prodávající považuje reklamaci za oprávněnou: náklady na výměnu, opravu, včetně nákladů na odeslání související s reklamací Zboží, nese Prodávající.
 5. Prodávající odpovídá spotřebiteli a fyzickému podnikateli za nesoulad zboží se smlouvou o prodeji na dálku za podmínek vyplývajících ze zákona ze dne 30. května 2014 o právech spotřebitele.
  1. Prodávající odpovídá za nesoulad zboží se smlouvou o prodeji na dálku existující v době jeho dodání a zveřejněnou do dvou let od tohoto okamžiku, pokud není doba použitelnosti zboží určená prodávajícím delší.
  2. Prodávající opraví nebo vymění Zboží do 14 dnů ode dne přijetí reklamace. Náklady na opravu nebo výměnu, včetně zejména nákladů na poštovné, dopravu, práci a materiál, nese Prodávající.
  3. Spotřebitel poskytuje prodávajícímu zboží, které je předmětem opravy nebo výměny. Prodávající odebírá Zboží na vlastní náklady.
 6. Prodávající je povinen dodat Zboží bez vad a odpovídá Podnikateli za vady zakoupeného Zboží za podmínek uvedených v občanském zákoníku.
 7. Poskytování digitálního obsahu nebo digitální služby spotřebiteli nebo fyzickému podnikateli probíhá za podmínek vyplývajících ze zákona ze dne 30. května 2014 o právech spotřebitelů.
  1. Digitální obsah se považuje za dodaný, když je digitální obsah nebo prostředky, kterými je digitální obsah zpřístupněn nebo stahován, zpřístupněny spotřebiteli nebo na fyzickém či virtuálním zařízení, které si spotřebitel pro tento účel nezávisle vybral, nebo když k němu spotřebitel nebo takové zařízení přistoupilo.
  2. Digitální služba se považuje za dodanou, když k ní přistoupí spotřebitel nebo fyzické či virtuální zařízení, které si spotřebitel pro tento účel nezávisle vybral.
  3. Prodejce uvede digitální obsah nebo digitální službu do souladu se smlouvou do 21 dnů od okamžiku, kdy byl prodávající spotřebitelem informován o nesouladu se smlouvou, a to bez nadměrných nepříjemností pro spotřebitele, s ohledem na jejich povaha a účel, ke kterému se používají. Náklady na uvedení Digitálního obsahu nebo Digitální služby do souladu se Smlouvou nese Prodávající.

§ 9. Názory

 1. Názor na zpracování objednávky nebo názor na Zboží lze vyjádřit při návštěvě Internetového obchodu kliknutím na rozhraní umístěné vedle Zboží nebo kliknutím na odkaz v e-mailu. Přidání názoru je dobrovolné a bezplatné. V rámci jedné objednávky - Zákazník může přidat výše uvedený Názor pouze jednou.
 2. V rámci výše uvedeného Zákazník může k názoru přiřadit hodnocení 1 až 5 hvězdiček a přidat slovní prohlášení omezené na 65535 slovních znaků.
 3. Hodnocení jsou uložena a veřejně prezentována na webových stránkách internetového obchodu a také na webových stránkách https://customerreviews.google.com/v/merchant?q=naturawit.cz&c=CZ&v=19&hl=cz, https://obchody.heureka.cz/naturawit-cz/recenze/.
 4. Prodejce ověří Stanoviska pomocí e-mailové adresy, která byla použita v procesu nákupu daného Zboží. Názor zveřejněný osobou pomocí e-mailové adresy použité v nákupním procesu je na stránkách Obchodu označen komentářem „názor potvrzen nákupem“. Jakýkoli jiný názor je označen jako „názor nepotvrzený nákupem“.
 5. Prodávající může zveřejnit Názory na dané Zboží ze svých jiných internetových obchodů.
 6. Prodejce nemění Názor z hlediska obsahu ani udělených hvězdiček.
 7. Kupující je výhradně a nezávisle odpovědný za prohlášení učiněné jako součást Stanoviska. Prodávající je oprávněn odstranit Stanoviska podle ustanovení zákona a těchto Pravidel.
 8. Je nepřijatelné zveřejňovat obsah obsahující nepravdivé, zavádějící, vulgární, agresivní, urážlivé informace nebo informace, které jsou zjevně považovány za odporující slušnosti. Je také nepřijatelné zveřejňovat nezákonný obsah, který porušuje práva třetích stran nebo představuje akt nekalé soutěže.
 9. Zákazník se zavazuje nezveřejňovat obsah, který obsahuje odkazy na externí webové stránky, které mají propagační nebo reklamní charakter nebo obsahují osobní údaje třetích stran.
 10. Na výslovnou žádost Zákazníka může být obsah Názoru skryt před ostatními uživateli Obchodu, udělené hvězdičkové hodnocení se však započítává do celkového hodnocení Obchodu a Zboží.

§ 10. Duševní vlastnictví

 1. Zákazník prohlašuje, že nemá nárok na žádná práva, včetně autorských nebo souvisejících práv, k jím zveřejněným Hodnocením a prohlášením, kromě práva používat Internetový obchod způsobem uvedeným v Pravidlech. Zákazník nemá právo na jakékoli nahrávání, reprodukci, zpřístupňování, zveřejňování nebo šíření obsahu, pokud takové oprávnění nevyplývá z ustanovení zákona nebo Nařízení.
 2. Zákazník nemá právo na jakékoli zásahy do obsahu, zejména není oprávněn zasahovat do obsahu, struktury, formy, grafiky, mechanismu fungování, případně dalších prvků Internetového obchodu.
 3. Zveřejněním Názorů v Internetovém obchodě, které představují díla ve smyslu zákona ze dne 4. února 1994 o autorském právu a právech souvisejících, Zákazník uděluje Prodávajícímu nevýhradní, bezplatně a časově a územně neomezené licence k užití těchto děl ze strany Prodávajícího, spolu s právem udělovat podlicenci, která zahrnuje zpřístupnění díla veřejnosti tak, aby k němu měl každý přístup na místě a v čase dle svého výběru (na internetu). Licence se uděluje pro všechny oblasti využití známé v době udělení, zejména pro následující oblasti využití:
  1. v rozsahu záznamu a rozmnožování díla jakoukoliv technikou - zejména tiskem, reprografií, magnetickým záznamem, digitálními technikami, t. na síťových multimédiích, včetně webových stránek a souvisejících online služeb, dále rozmnožování, nahrávání, používání na internetu, reklama, rozmnožování záznamů v elektronické podobě v paměti počítače a v interních a externích sítích,
  2. použití celku nebo fragmentů nebo jakýchkoli prvků díla s možností úprav vyplývajících z povahy daného internetového média - ve všech publikacích, zejména online, digitálních, bulletinech a informacích, samostatně nebo v kombinaci s jinými díly nebo fragmenty děl; použití zcela nebo zčásti k propagaci a reklamě, zejména ve formě audiovizuální, zvukové a mediální reklamy.
  3. v rámci obchodu s originálem nebo kopiemi, na kterých bylo dílo zaznamenáno – uvádění na trh, půjčování, půjčování originálu nebo kopií,
  4. v rámci rozšiřování díla jiným než výše uvedeným způsobem – veřejným předváděním, vystavováním, vystavováním, rozmnožováním, vysíláním a převysíláním, jakož i zpřístupňováním díla veřejnosti tak, aby každý měl přístup k to na místě a v čase, který si zvolí,
  5. použití děl pro propagační a marketingové účely;
 4. Smazání účtu zákazníkem nebo posudku v souladu s kapitolou 9 bod 8 nemá vliv na platnost výše uvedené licence.

§ 11. Pravidla prodeje v modelu předplatného

 1. Elektronická služba ve formě Předplatného může být Kupujícímu poskytnuta Prodávajícím.
 2. Použití Předplatného umožňuje cyklické doručování vybraného Zboží v intervalech určených Zákazníkem, aniž by bylo nutné provádět následné objednávky až do konce Předplatného. Platba za Předplatné probíhá pomocí mechanismu opakovaných plateb a pouze prostřednictvím jedné platební karty.
 3. Odpojením platební karty od Předplatného bude Předplatné ukončeno. V rámci Předplatného není možné provádět platby na dobírku.
 4. Kupující vytvoří předplatné výběrem této formy nákupu ve formuláři elektronické objednávky. Potvrzení o vytvoření Předplatného je neprodleně zasláno na e-mailovou adresu kupujícího uvedenou při první objednávce.
 5. Zákazník spravuje předplatné prostřednictvím účtu podle dostupných možností. Předplatné můžete ukončit také kontaktováním personálu obchodu na adrese info@naturawit.cz.
 6. Předplatné je uzavřeno na dobu neurčitou. Předplatné můžete kdykoli ukončit.
 7. Prodávající je oprávněn v průběhu Předplatného měnit ceny Zboží, o čemž je Kupující informován v e-mailové korespondenci uvedené v bodě. 8.
 8. Prodávající zašle kupujícímu e-mail o vytvoření objednávky předplatného s uvedením jejího předmětu, množství, ceny, data dokončení a termínu plánovaného čerpání prostředků z karty. Prodávající dále informuje Kupujícího o možnosti ukončení Předplatného, připojí odkaz a datum, do kterého nabude účinnosti. Zákazník nemůže zaplatit Objednávku předplatného jiným způsobem než prostřednictvím připojené platební karty.
 9. Pokud se pokus o dobití z platební karty nezdaří, bude zákazník informován e-mailem, že platbu nelze vyzvednout. Mezi možné důvody nevyzvednutí platby patří: nedostatek prostředků na platební kartě, vypršení platnosti karty nebo technické problémy.
 10. Vypršení platnosti karty spojené s předplatným ukončí předplatné.
 11. Objednávka předplatného bude zpracována až po úspěšném odepsání prostředků z platební karty.
 12. Prodávající má právo zrušit Předplatné, o čemž bude kupujícího informovat e-mailem nebo telefonicky.
 13. O nemožnosti dokončit objednávku předplatného, zejména z důvodu nedostatku Zboží na skladě Prodávajícího, bude Zákazník informován e-mailem nebo telefonicky. V této situaci se může změnit termín dokončení objednávky předplatného a následných objednávek.
 1. Tyto podmínky použití jsou platné od 28. ledna 2023.
 2. Pokud se některé z ustanovení těchto Pravidel změní nebo zruší rozhodnutím příslušného orgánu nebo soudu, zbývající ustanovení zůstávají v platnosti a jsou pro prodejce a zákazníka závazná.
 3. Prodejce si vyhrazuje právo tyto předpisy změnit. Všechny smlouvy uzavřené přede dnem nabytí účinnosti nových předpisů se provádějí na základě předpisů platných ke dni uzavření smlouvy.
 4. Právo rozhodné pro řešení jakýchkoli sporů souvisejících s Nařízeními je polské právo. Tyto spory bude řešit místně příslušný soud. Zákazník, který je Spotřebitelem, může využít i mimosoudní způsoby vyřizování stížností a vymáhání reklamací. Veškeré informace o mimosoudních způsobech vyřizování stížností a vymáhání nároků lze získat na webových stránkách Úřadu pro hospodářskou soutěž a ochranu spotřebitele na adrese: www.uokik.gov.pl. Zároveň bychom vás rádi informovali, že uvedená jednání jsou dobrovolná a obě strany s nimi musí souhlasit.
 5. Na základě nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 vás informujeme, že na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je k dispozici platforma pro online systém pro řešení sporů mezi spotřebiteli a podnikateli na úrovni EU (platforma ODR). Platforma ODR je webová stránka s jednotným kontaktním místem pro spotřebitele a podnikatele, kteří hledají mimosoudní řešení sporu ohledně smluvních závazků vyplývajících z online kupní smlouvy nebo smlouvy o poskytování služeb.

§ 13. Příloha 1 – Informace týkající se uplatnění práva na odstoupení od smlouvy

 1. Právo na odstoupení od smlouvy za následujících podmínek má spotřebitel a fyzická osoba podnikatel.
  Máte právo odstoupit od této smlouvy do 14 dnů bez udání důvodu. Lhůta pro odstoupení od smlouvy uplyne po 14 dnech:
  1. v případě kupní smlouvy ode dne, kdy jste získali předmět do držení nebo kdy věc získala do držení vámi určená třetí strana jiná než dopravce;
  2. v případě smlouvy, která vás zavazuje převést vlastnictví několika položek, které jsou dodávány odděleně ode dne, kdy jste získali poslední položku nebo kdy vstoupila do vlastnictví vámi určená třetí strana jiná než dopravce vlastnictví poslední položky;
  3. v případě smlouvy, která vás zavazuje převést vlastnictví položek dodaných v dávkách nebo částech ode dne, kdy jste získali poslední várku nebo část nebo kdy třetí strana jiná než dopravce a vámi určená se dostal do vlastnictví poslední šarže nebo části;
  4. v případě smluv o pravidelném doručování zásilek po určitou dobu ode dne, kdy jste získali první věc nebo kdy třetí strana jiná než dopravce, kterou jste uvedli, získala do držení první položka;
  5. v případě smluv, jejichž předmětem je poskytování služeb nebo digitálního obsahu, které nejsou dodávány na hmotném nosiči - ode dne uzavření smlouvy.
 2. Abyste mohli uplatnit právo na odstoupení od smlouvy, musíte nás informovat, tj.: NATURAWIT SP. K., LILIOWA 9, 57-350 KUDOWA-ZDRÓJ, tel. (žádný pro zemi Česká republika), info@naturawit.cz o svém rozhodnutí odstoupit od této smlouvy jednoznačným prohlášením (např. dopis zaslaný poštou, faxem nebo e-mailem) .
 3. Můžete použít vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy, ale není to povinné.
 4. Můžete také vyplnit elektronický formulář pro vrácení, který je k dispozici na webových stránkách internetového obchodu: https://www.naturawit.cz/returns- open.php. Pokud této možnosti využijete, obratem vám zašleme potvrzení o přijetí informace o odstoupení od smlouvy na trvanlivém nosiči.
 5. Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od smlouvy, postačí, když před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy zašlete informaci o uplatnění svého práva na odstoupení od smlouvy.
 6. Pokud odstoupíte od této smlouvy, vrátíme vám všechny platby, které jsme od vás přijali, včetně nákladů na dodání zboží (kromě dodatečných nákladů vyplývajících z vaší volby jiného než nejlevnějšího obvyklého způsobu dodání nabízeného společností nás), neprodleně a v každém případě nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy jsme byli informováni o vašem rozhodnutí uplatnit právo na odstoupení od této smlouvy. Platbu vrátíme pomocí stejných platebních metod, které jste použili při původní transakci, pokud jste výslovně nesouhlasili s jiným řešením.
 7. V případě smluv vyžadujících převod vlastnictví k věcem, u kterých jsme nenabídli vyzvednutí zboží v případě odstoupení od smlouvy – zadržíme vrácení peněz, dokud věc neobdržíme nebo dokud neobdržíme důkaz odeslání zpět v závislosti na tom, která událost nastane dříve.
 8. Vrácenou položku zašlete na následující adresu: NATURAWIT SP. K., LILIOWA 9, 57-350 KUDOWA-ZDRÓJ neprodleně, v každém případě nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy jste nás informovali o svém odstoupení od této smlouvy. Lhůta je dodržena, pokud zboží vrátíte před uplynutím 14denní lhůty. Budete muset nést přímé náklady na vrácení položek.
 9. Vzhledem k váze a rozměrům Zboží může být v případě odstoupení od smlouvy zaslání Zboží zpět spojeno s vyššími náklady než běžná zásilka poštou. Pokud chcete využít služeb kurýrních společností, může být nutné zaslat zásilku na paletě, což je dražší než běžná poštovní zásilka.

§ 14. Příloha 2 – Vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy

pixelpixelpixelpixelpixelpixel
pixelpixelpixelpixelpixel